طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 

در این گروه سه سری رنگ معرفی می شود:

 

 

1- Direct D Type Series:

 

 این گروه از رنگ های مستقیم علاوه بر مناسب بودن برای رنگرزی پنبه یا ویسکوز برای رنگرزی مخلوط

 

پلی استر-سلولز در یک حمام و در یک مرحله و در دمای 130 درجه سانتی گراد نیز قابل استفاده

 

است.نکته قابل توجه در مورد این گروه این است که حتی اگر مقدار نمک مصرفی رد حمام نیز کم باشد،  

 

در رمق کشی اثر منفی ندارد.

 

2.Direct Fast & N Type Series:

 

3.Direct Black VSF 300% , 600% & 1400% Series:

 

با توجه به سرطانزا بودن بیشتر رنگ های مستقیم ما بهترین برند مشکی مستقیم با شماره کالرایندکس

 

22(Black 22) را به شما با بهترین قیمت معرفی می نماییم.