طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 این گروه از رنگهای راکتیو محصولی جدید بوده که برای رنگرزی در دمای پائین کاربرد داشته و طیف رنگی

 

کاملی دارد. این رنگهای راکتیویته بالا داشته که وابستگی کمی به دما دارند. سرعت هیدرولیز پائین و 

 

 صرفه جوئی در انرژی  بخصوص در طیف مشکی از مشخصات بارز این گروه است.