طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 

1- رنگ های راکتیو آلفا -برم اکریل آمید:

 

این گروه از رنگ ها شامل گروه راکتیو آلفا -برم اکریل آمید بوده که برای رنگرزی پشم به کار می رود

 

و می تواند واکنش اضافی و جانشینی با لیف پروتینی داشته باشد.

 

 این گروه برای محصولات پشمی با کیفیت بالا مثل مرینوفاستونی،قالی و غیره مناسب است.

 

همچنین این گروه دارای رنج کاملی از انواع شیدها می باشد.

 

2- رنگ های راکتیو کامپوزیت:

 

این گروه دارای فعالیت بالا، پایداری خوب در برابر اسید، هیدرولیز شدن کم در محیط قلیایی،یکنواختی و

 

مهاجرت بسیار خوب است.

 

با تنظیم PH حمام رنگرزی در نقطه ایزوالکتریک و دمای 80 تا 90 درجه سانتی گراد ،تخریب لیف پشم

 

کاهش یافته و زیر دست آن نیز حفظ می شود.

 

این گروه دارای شید های درخشان و کامل،ثبات بالا،هیدرولیز شدن پایین و ثبات نوری بالا می باشد.از این

رنگ  ها برای کالاهای پشمی که تکمیل ضد جمع شدگی  بر روی آنها انجام شده نیز استفاده می شود.