طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 

این گروه راکتیو شامل مونوکلروتری آزین ها هستند  که برای رنگرزی در دمای 85 درجه سانتی گراد

 

مناسب بوده و از  نفوذ و مهاجرت بسیار خوبی در دمای بالا برخوردارند و برای ویسکوز و پنبه مرسریزه

 

بسیار مناسب هستند.

این رنگها به راحتی با شستشو از پارچه جدا نمی شوند و این خاصیت به خاطرسلبستنتیویته بالای

 

آنهاست.سرعت تثبیت بالا، ثبات نوری خوب و ثبات خوب در برابر آب کلریته  از خصوصییات این گروه

 

می باشد.