طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 

یکی از مشکلات بزرگ و هزینه بر کارخانجات مصرف کننده رنگ های راکتیو، نایکنواختی و لکه گذاری در

 

رنگرزی رنگهای ترکیبی مانند زیتونی، قهوه ای، خاکستری، سبز  و غیره می باشد.

 

 ما برای رفع این مشکل، رنگهای راکتیوی را به بازار پیشنهاد و عرضه می کنیم که دارای سازگاری و

 

پایداری عالی وبالائی بوده و دارایحساسیت پایین نسبت به تغییرات L:R، تغییرات کمی نمک، تغییرات

 

قلیا  و زمان تثبیت می باشند، که می توان رنگهای زیررا در این گروه معرفی نمود: